Stacks Image 3839
Ansökan om medlemsskap
Intresserade kan söka medlemsskap i Form&Färgverkstaden genom att skicka ett mejl till ordförande i styrelsen , eller lämna in ett brev till verkstaden.
Där beskriver du kortfattat din verksamhet och kunskaper. Bifoga bilder på representativa verk.
Brevet ska innehålla en motivering varför du vill bli medlem, vilken ambitionen är och vilka förväntningar du har. En beskrivning av din tidigare konstnärliga verksamhet ska också finnas med, samt bilder på några representativa verk.
Referenser från exempelvis lärare eller kursledare ska också anges.
Form&Färgverkstadens styrelse behandlar fortlöpande inkomna ansökningar.
Om man antas som ny medlem får man betala en avgift bestående av årsavgift (350 kr) inträdesavgift (600 kr) och depositionsavgift (1000 kr), samt har rätten att kvittera ut nyckel till verkstaden. Reducerad avgift för konststuderande vid folkhögskola, högskola och likvärdiga utbildningar, studerande befrias från inträdesavgiften.
Information för externa utställare
På Form&Färgverkstadens galleri, Galleri Form & Färg, visas både separat- och samlingsutställningar. Medlemmar kan kostnadsfritt ställa ut på galleriet. Är du inte medlem tillkommer en kostnad på 1000 kronor per vecka. Utställaren ansvarar själv för försäkring av verken, marknadsföring samt vakthålllning under öppettider. Form & Färgverkstaden tar ingen provision på eventuell försäljning.
Karta
Telefon och adress
Bruksgatan 6
632 20 Eskilstuna
016 132411
Plusgirokonto
61 37 17 - 8
(Betalningsmottagare: Form&Färgverkstaden)
Mejl
Styrelse
Ordförande:
Maj Petzäll
070 377 07 48
mejl
Sekreterare:
Lena Augustinsson
016 14 40 50
mejl
Kassör:
HP Nikkanen
070 42 60 480
mejl
Ledamot:
Tom Holmlund
076 224 19 30
mejl
Ledamot:
Vesa Lahtinen
070 453 51 80
mejl
Suppleant:
Henrik Jansson
Suppleant:
Britta Järverud
Valberedning:
Marianne Carlsson
070 556 38 33
mejl
Kontaktpersoner för verkstadens verksamheter
Fotografi och digital arbetsstation:
Tom Holmlund
076 224 19 30
mejl
Galleri Form & Färg:
Maj Petzäll
070 377 07 48
mejl
Grafikverkstad:
Britta Järverud & Merja Virtanen
016 35 88 07
mejl
Måleri:
Vesa Lahtinen
070 453 51 80
mejl
Månadsateljé:
Lena Augustinsson
016 14 40 50
mejl
Webbansvarig:
Anders Östberg
073 667 50 36
mejl